Otro BodeKaKi

Otro BodeKaKi

SLT-A77V, Sony DT 35mm F1.8 SAM (SAL35F18), 35.0 mm, 11, 13, 100